מס' כרטיס 26210  מדור ומדף: קכא-א
 
אוצר בלום
ווייסהויז, אהרן צבי
לבוב תרעג
(א. סאלאט)
8°. (4), 27 ע'. 34 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן