מס' כרטיס 26212  מדור ומדף: סב-א
 
אוצר בלום
ערוך ומסודר ע"י:
מינצברג, פנחס מנחם ישעיה
דובר..בשמו ובמעשיו ובמקומו של..התנא ר'
עקיבא בן יוסף.. ונוסף לזה גם באורי
מאמרים אמרי פה קדוש מש"ס בבלי וירושלמי
ותוספתא וספרא וספרי ומדרשים...
ירושלים חש"ד
(ר"ש הלוי צוקרמן)
ההסכמה משנת:
תרפט
8°. (4), 64 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן