מס' כרטיס 26213  מדור ומדף: סב-א
 
אוצר בלום
סאס, ישכר
יכלכל א).. מאמרים במוסר השכל ומעלות
המדות..עם הערות והארות עליהם מדברי חז"ל.
ב) פרושים ובאורים..על האוה"ח הקדוש.. ג)
פרפראות וחדושי תורה על גפ"ת. חלק ראשון,
חוברת ראשונה
פרעמישלא חש"ד
(זופניק קנאללער)
חלק שני, חוברת ראשונה
12°. 25 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2