מס' כרטיס 26214  מדור ומדף: סב-א
 
אוצר הברייתות
מלוקט עם הערות ע"י
היגער, מיכאל
בעשרה כרכים
נ.י. תרצח-תשח
8°. כרך א': תרצ"ח. 195 ע'. כרך ב': תרצ"ט
358 ע'. כרך ג': ת"ש 464 ע'. כרך ד': תש"א
525 ע'. כרך ה': תש"ב 630 ע'. כרך ו':
תש"ג 588 ע'. כרך ז': תש"ד 482 ע'. כרך
ח': תש"ה 470 ע'. כרך ט': תש"ו 470 ע'.
כרך י': תש"ח 515 ע'.
טופס נוסף מכרך ג' במדור י-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10