מס' כרטיס 26218  מדור ומדף: סד-א
 
אוצר הדרוש וההטפה
רבינוביץ, שלום
- ע"ט -
חלק ראשון, ספר בראשית. יו"ל חוברות
חוברות וכל חוברת תפרד לשתי מחלקות
המחלקה הראשונה:
פון דער בימה
תכיל דרוש שלם בשפה יהודית המדוברת.
המחלקה השני':
חומר לדרוש
תכלול אגדות חז"ל, דרושים ביאורים..
השייכים לענין הדרוש ההולך לפניהם...
נ.י. תרעח 1918
8°. שתי חוברות, 36 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2