מס' כרטיס 26223  מדור ומדף: קכא-א
 
אוצר הלכה
למסכתות בבא מציעא ובבא בתרא
אויערבאך, יצחק
..בו יובא פסקי ההלכות אשר בפוסקים..וגם
את פתח האוצר בצדו שמתי והוא מראה מקומות
..בהפוסקים..ומלואים נלוו בסופו למלאות
קצת הערות..
ירושלים תשו
(ארץ ישראל)
8°. 16 ע'. 74, 72 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן