מס' כרטיס 26231  מדור ומדף: סג-א
 
אוצר חיים
ברודא, חיים צבי הירש ב"ר יהושע
חוב"ק זאגער ישן
חדושים וביאורים והערות קטנות בכמה
מסכתות בש"ס ונלוה אליו קונטרס
הדרת צבי
דרושים ופלפולים..לסיום הש"ס, במשנה וגמרא
ולסיום כמה מסכתות
ווילנא תרנט
(י"ל מץ)
2°. (2), 62, 20 דף
(הדרת צבי עם שער מיוחד)
טופס נוסף במדור קל
 
לתצלום הספר לחץ כאן