מס' כרטיס 26237  מדור ומדף: סג-א
 
אוצר החיים
צהלון, יעקב ב"ר יצחק
על מלאכת הרפואה..
ויניציאה תמג
(ווענדראמין)
2°. (2), 95 דף
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 
1  2