מס' כרטיס 26244  מדור ומדף: צז-א
 
אוצר טוב
כולל דברים עתיקים מתוך כ"י
(הוספה עברית למכתב עתי מאגאזין פיר דיא
וויסענשאפט דעס יודענטהומס). יו"ל ע"י:
ברלינר, אברהם
הופמן, דוד צבי
שנת תרלט (כולל
נחלת שד"ל
א')
ברלין תרלט 1878
יוליוס בענציאן. צ"ה איטמקאווסקי)
8°. (2), 54 ע'
2 טפסים.
שנת תרמ-תרמא
8°. 4, 106 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2