מס' כרטיס 26246  מדור ומדף: סג-א
 
אוצר יד החיים
באב"ד, ישכר דוב אבד"ק בוסקא
בו נקבץ..דברים רבים למאות ולאלפים מש"ס..
ומתרגומים ומדרשים ומספרי קדמונים..ואף..
איזה דרושים קצורים ע"פ הקדמות אמיתיים..
לבוב תרצד
(נסדר בדפוס יחזקאל זייף - זעליגלאנגשטין)
(דפוס" רענאמא")
4°. (4), 60 דף
ראה" כוכבי אברהם" ואולי נדפסו יחדיו
 
לתצלום הספר לחץ כאן