מס' כרטיס 26253  מדור ומדף: סז-א
 
אוצר הכבוד
אבולעפיא, טודרוס הלוי (אבי הרמ"ה)
...פי' על אגדות הש"ס וסדר זרעים ומועד על
דרך החכמה האמיתית...
נאווידוואר תקסח
(יאהן אנטאן קריגר)
4°. (3), 48 דף
טופס שני אחרי ס'" החיים"
טופס נוסף במדור לא-א
טופס נוסף במדור קל
 
לתצלום הספר לחץ כאן