מס' כרטיס 26257  מדור ומדף: סב-א
 
אוצר כל כלי חמדה
או
תורת הנפש
והוא באור על ספר
תורה נביאים כתובים
משלי. האוצר בקרבו כל משפטי התכונות וכלי
הנפש..מאתי
ליפשיץ, שמריהו יצחק ב"ר אליעזר
ווילנא תרלב
(שלום יוסף בר' אברהם יצחק דווארזעץ)
8°. 99 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן