מס' כרטיס 26260  מדור ומדף: סב-א
 
אוצר לשון חכמים
פערלא, קלמן אביגדור
כולל יותר משבעת אלפים מאמרי חז"ל
הפזורים בתלמוד..ומדרשים..גם דוגמאות לרוב
ממשלי ופתגמי הרומאים, הצרפתים, האשכנזים,
הרוסים והפולנים
ווארשא תרס
(שולדבערג ושותפו)
8°. 336 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן