מס' כרטיס 26261  מדור ומדף: קכ-א
 
אוצר לשון המדרש
ספר המתאימות (קונקורדאניציא) למדרש רבה
על חח"ת וח"מ. אות א: כרך א. מאת הרב
הורביץ, אברהם מרדכי הלוי
הוצאת חברת" אוצר לשון המדרש"
ירושלים תש
"(צין" רוהלד)
4°. (8), 80 ע' [עד" לאולם"]
 
לתצלום הספר לחץ כאן