מס' כרטיס 26265  מדור ומדף: סז-א
 
אוצר לשון הקודש
בוכנער, אברהם
בעל מחבר" דורש טוב"
כללי דקדוק
ווארשא תקצ
8°. (1), 135 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן