מס' כרטיס 26266  מדור ומדף: קכ-א
 
אוצר לשון התוספתא
ספר המתאימות (קונקורדאנציא) לששה סדרי
תוספתא. כרך א. אות א.
קוסובסקי, חיים יהושע
ירושלים תרצג
(העברי)
4°. 8, 674, (2) ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן