מס' כרטיס 26268  מדור ומדף: כד-א
 
אוצר מאמרי חז"ל
קונקורדנציא למאמרים פתגמים ובטויים בהלכה
ואגדה מן ש"ס בבלי וירושלמי מדרשים ע"פ
א"ב. עם הערות מה"ר
אייזנשטיין, יהודה דוד
הוצאה שניה
נ.י. תרפט
4°. VII, 437, (3) ע'
טופס נוסף במדור קכ-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן