מס' כרטיס 26272  מדור ומדף: סב-א
 
אוצר מדרשים כתבי יד
יו"ל מכת"י עם ציונים ומבואות מאת:
ורטהימר, שלמה אהרן ב"ר יעקב
חלק ראשון: ברייתא דמזלות. מדרש שלשה
וארבעה. מכילתא פרשת משות וארא. לקוטים
ממדרש ילמדנו כת"י. מדרש מנין. שאלתות
פרשת הברכה.
ירושלים תרעג
(האחים ליפשיטץ)
12°. 16, צו ע'.
נכרך עמו: חלק שני. בתי מדרשות. גנזי
ירושלים
 
לתצלום הספר לחץ כאן