מס' כרטיס 26273  מדור ומדף: סב-א
 
אוצר מדרשים כתבי יד
יו"ל פ"ר ע"פ כת"י, עם באורים וציונים
ומבוא מאתי
ורטהימר, שלמה אהרן ב"ר יעקב
חלק שני: מדרש תמורה השלם. ב) מדרש אשת
חיל. ג) מדרש ברכת כהנים. ד) מדרש חסד
לאומים. ה) מדרש וזאת הברכה. ו) חמש עשרה
נקודות שבמקרא. ז) מדרש ר' עקיבא בן יוסף.
ח) תוספתא בתרגום ריש ס' יחזקאל
ירושלים תרעד
(רי"ד פרומקין)
12°. 10, 36 ע'
3 טפסים. א' מהם נכרך עם ח"א
טופס נוסף מח"ב: במדור כא-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן