מס' כרטיס 26274  מדור ומדף: קכ-א
 
אוצר מוסר ומדות
נערכים לפי הענינים בסדר א"ב, ע"י:
אייזנשטיין, יהודה דוד
כולל עניני מוסר ומדות ומשפטים ישרים
הנמצאים בשני התלמודים במדרשים וספר הזהר
הוספה, לישנה דקרא
נ.י. תשא
4°. (4), 156 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן