מס' כרטיס 26287  מדור ומדף: יג-א
 
אוצר המלך
צדוק הכהן מלובלין
חדושים על הרמב"ם. גם תשובה בדין
טומאת אהל לכהנים
נ.י. תשיד
(נאבעל). הוצאת במ"ס ישראל ביגלאייזען.
4°. 56, 53 דף
טופס נוסף במדור סג-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן