מס' כרטיס 26289  מדור ומדף: כד-א
 
אוצר המספרים
אספם וסדרם:
זעליגמאן, ישראל ב"ר חיים דוד
כולל רובי המספרים הנמצאים בתנ"ך, בשני
התלמודים...תוספתא ספרא, מדרשים, תרגומים,
בעלי אסופות ועוד.
יו"ל ע"י בנו בעריל אלי' ורעיתו רבקה
באלטימור ()
נ.י. תשב
(האחים שולזינגער)
8°. 15 ע'. תמונת המחבר. תמונת הרב ב"צ
דון יחיא. 206, (2) דף
2 טפסים. טופס נוסף במדור קכ-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן