מס' כרטיס 26290  מדור ומדף: סב-א
 
אוצר המשלים והפתגמים
טביוב, ישראל חיים
כולל כל המשלים השגורים בפי הבריות עם
באורים ועם מבוא גדול
אודיסה תרעט
4°. 245 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן