מס' כרטיס 26291  מדור ומדף: סד-א
 
אוצר המשנה
הורביץ, שמריהו ליב ב"ר דוב הלוי
ששה סדרי משנה מנוקדים ומפורשים עם פי'
הרע"ב וע"ת אידיש יחד עם הלכה ברורה,
הערות והארות מהנ"ל. סדר ראשון פרק ב.
נ.י. תרצו
8°. 156, (4) ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן