מס' כרטיס 26293  מדור ומדף: קכא-א
 
אוצר נחמד
והוא:
חדושי הרמב"ן
משה ב"ר נחמן (רמב"ן)
על מסכת שבת. יו"ל ע"י מרדכי ליב ביסלכיס
..מצאתיו בק"ק פירענצי בבית אוצר הספרים
אשר לבית פיזרו...
פרשבורג תקצז 1837
4°. (1), 64 דף
נכרך עמו: (ספר) חדושי הרשב"א (פראג)
 
לתצלום הספר לחץ כאן