מס' כרטיס 26313  מדור ומדף: קכב-ש
 
אוצר הספרים
פישר, מאיר
מחברת ראשונה. (שער שני:)
תולדות ישרון
תחת ממשלת מאהאדי ואימאם עדריס..
פראג תקעז
(שאללישען בוכדרוקעריי)
12°. [צ"ע אם הוא שלם]
אחרי" שחיטות ובדיקות גבול בנימין"
 
לתצלום הספר לחץ כאן