מס' כרטיס 26318  מדור ומדף: קכב-א
 
אוצר הקודש
ספר
טוביה
ספור נס חנוכה ביד יהודית ועוד...
אמשטרדם ()
לבוב תריא
(פייגא גראסמאן בהנהלת דוד צבי שהרענצל)
8°. 20 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן