מס' כרטיס 26320  מדור ומדף: קכ-א
 
אוצר השטרות
הנהוגים בישראל
גולאק, אשר
ירושלים תרפו
(הפועלים)
.8°