מס' כרטיס 26335  מדור ומדף: צג-א
 
אוצר השרשים הכללי
זיבנברגר, יצחק ב"ר דוד
כולל שרשי לשון עברית ארמית ושאר לשון
הנחוצות בספרי תנ"ך (עם דניאל ועזרא)
ובש"ס משנה עם פתרון הוראותיהם..והעתקתם..
מעברית לאשכנזית, ומאשכנזית לעברית,
בארבעה חלקים
אות א-ח:
ווארשא תרו
(נתן שריפטגיסער)
4°. (2), 12, 64 דף
- 2 טפסים.
אות ח-ס, חלק שני:
(צבי יעקב באמבערג)
4°. (2), 114 דף
- 2 טפסים.
אות ס-ת, חלק שלישי:
תרכב
(קעלטער עט ראטהמינל)
4°. (2), 131, (1) דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3