מס' כרטיס 26336  מדור ומדף: סב-א
 
אוצר התהלים
הלכה ואגדה. בו נקבצו..כל ההלכות ואגדות
..המפוזרים בכל מקצועות התורה שבעל פה..
והזהר
כהן, אברהם יעקב ב"ר בן ציון
ח"א: יום ראשון [א-כט]
שיקאגא []
נ.י. תשז
(האחים טברסקי)
8°. (5), 393, (7) ע'
ח"ב: יום שני [ל-נ]
נ.י. תשח
8°. 384, (6) ע'
ח"ג: יום ג [נא-עב]
תשי
8°. (6), 313 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 
1  2