מס' כרטיס 26337  מדור ומדף: סד-א
 
אוצר התורה
אלפס, בן ציון ב"ר ירמיה עקיבא
ערקלערט דייטליך יעדער פסוק פון חמשה
חומשי תורה עם חמש מגלות והפטרות. מיט
אנמערקונגען, משלים און 18 פרושים
חלק ראשון סדר בראשית, חלק שני נח - לך לך
ווילנא תרעא
(חברת" דפוס והוצאה")
חלק שלישי ורביעי, וירא - ויחי:
תרעג
(יצחק י"ל קאצינעלינבויגען)
8°. 287 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 
1  2  3