מס' כרטיס 26342  מדור ומדף: סב-א
 
אוצר התורה תנינא
כולל יותר מאלף ושלש מאות מאמרי חז"ל
המפוזרים בש"ס..מדרש וזהר..המדברים מעניני
התורה ולומדי'..בסדר א"ב..נערך ונסדר מאתי
לנדא, אפרים
רב דק"ק באקארעשט
יאסי תרעב []
"(פראגרעסול")
8°. (6), 103 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן