מס' כרטיס 26346  מדור ומדף: קכ-א
 
אוצר התרגום
קוסובסקי, חיים יהושע
קונקורדנציא לתרגום אונקלוס
ירושלים תש
...למלות הטעם והענין ולמלות המספר
תרצה
מפתח לתורה
תרצט
.8°
 
לתצלום הספר לחץ כאן: