מס' כרטיס 26349  מדור ומדף: סב-א
 
אוצרות חיים
ויטאל, חיים ב"ר יוסף
קבלת האר"י ז"ל
תוניס תרעג
(ציון וזאן)
4°. (1), 46, (1) דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן