מס' כרטיס 26367  מדור ומדף: קכא-א
 
אור האמונה
פרענק, יששכר בער הלוי
[הספורים בתורה בשביל הנעורים בשפת אשכנז]
[ע"ט]
פרשבורג תרא []
(אנטאן שמיד)
8°. 118 ע'
חלק שני: שמות-דברים -
תרה
8°. (8), 128 ע'
- נמצא רק ח"א -
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2