מס' כרטיס 26373  מדור ומדף: נא-א
 
אור בקר
והוא ספר כולל תפלות ערב ראש חדש וראש
השנה ויום הכפורים ולמנחת שובבים, לקוטות
מספרי קדמונינו, ועוד נוספו עליהן תחנות
ובקשות ושירות ותשבחות מחודשות..מהרב..
פיאמיטא, יוסף
ויניציאה תסט
(בראגאדין)
12°. 56 דף
טופס נוסף במדור" קכח-א"
 
לתצלום הספר לחץ כאן