מס' כרטיס 26375  מדור ומדף: סב-א
 
אור הבקר
דברי אגדה
עולת הבקר
דברי מוסר
ווייס, יקותיאל
(בראשית-ויקרא)
ווייטצען תרסג []
(משה אלי' קאהן)
4°. (4), 76 דף
טופס נוסף במדור" קכא-א"
 
לתצלום הספר לחץ כאן