מס' כרטיס 26376  מדור ומדף: סב-א
 
אור בקר
והוא שלשה מאמרים להאיר ולבקר דברי רז"ל
ולהראות...כי קריאה אחת המסורה לנו מדורות
עולמים היא הקריאה הנאמנה, ולבאר גם דברי
רז"ל המדברים בעניני קריאת התורה הכתובה,
כי גם המה שמרו ללכת בארח קריאה זו. מאת:
פלונגיאן, מרדכי ב"ר שלמה
ווילנא תרכט
(יוסף ראובן ראם)
8°. 10, 102 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן