מס' כרטיס 26381  מדור ומדף: סב-א
 
אור הגנוז
אייזנשטאט, מאיר ב"ר יצחק
קצת חידושי הלכות על מסכת כתובות וחידושים
וביאורים על הטור וב"י בהלכות יין נסך
פיורדא תקכו
(איצק בר' ליב ב"ב)
4°. (4), 32 דף
2 טפסים ועם א' מהם נכרכו: אור יקרות. כתר
שם טוב. עדות ביוסף. ראש יוסף. רוממות אל
טופס נוסף נכרך עם הגש"פ ע"פ צפנת פענח
במדור קיז-ה.
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן