מס' כרטיס 26388  מדור ומדף: קכא-א
 
אור דוד
על מגלת אסתר ומחז"ל. מהרב..
מייזליש, דוד דוב בעריש אב"ד לאסק
ויצורף לזה דרוש פלפול (בפסחים דף סג)
מאבי המחבר..הגאון..מו"ה
מייזליש, אהרן ארי' יהודה יעקב מפיעטרקוב
ומזקינו הגאון..מו"ה
מנחם נפתלי אבד"ק ראווע
ווארשא תרעד 1913
(מ. אלאפין)
8°. 46, 2 דף
2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן