מס' כרטיס 26396  מדור ומדף: סב-א
 
אור זרוע
ווידרין, אליהו זלמן ב"ר פסח
(על אגדות הש"ס)
ווילנא תרנא
(י"ל מץ)
8°. 36 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן