מס' כרטיס 26398  מדור ומדף: פא-ק
 
אור זרוע לצדיק
הספד! טרויעררעדע, געהאלטען איבער רבינו..
שמחה בונם סופר אבערראבינער צוא פרעסבורג
אם ז' אדר תרסז. פאם מיר תלמידו
מוזס, זאב דוב הכהן רב דקהל לארינצי
מארמארש סיגעט תרסז
(אברהם קויפמאן ובניו)
8°. 15 ע'.
נכרך אחרי: "קורות עיר פרסבורג"
 
לתצלום הספר לחץ כאן