מס' כרטיס 26401  מדור ומדף: סג-א
 
אור חדש
קאליר, אלעזר ב"ר אלעזר
אב"ד רעכניץ במדינת הגר
חדושי הלכות עם חדושי פוסקים..באור רחב על
מס' פסחים
יוזעפאף תריח
(דוד סעדי' ישעי' וואקס)
2°. 86 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן