מס' כרטיס 26405  מדור ומדף: סב-א
 
חיבור
אור חדש
יהודה ליווא ב"ר בצלאל (מהר"ל מפראג)
ביאור על מגלת אסתר. נדפס פ"ר בפראג ש"ס
ווארשא תרלד
(נתנאל דוד זיסבערג)
8°. 65, 10 דף
לפי וינר יש שער מיוחד לנר מצוה. כאן אינו
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן