מס' כרטיס 26410  מדור ומדף: סב-א
 
אור חדש
כהן צדק, יוסף מלבוב
יבאר מאמרים רבים סתומים..באגדות הש"ס..
לונדון תרמא
(נתן וואליאנטיין)
8°. קמט, (3) ע' [חסר השער והושלם בצילום]
טופס נוסף נכרך אחרי:" התורה והמצוה"
 
לתצלום הספר לחץ כאן