מס' כרטיס 26416  מדור ומדף: סב-א
 
אור חדש על ציון
ריינעס, יצחק יעקב ב"ר שלמה נפתלי
כולל מאמרים ודרושים המפיצים אור..על הקשר
הנצחי שבין ישראל לארצנו..
ווילנא תרסב 1901
(האלמנה והאחים ראם)
8°. 12 ע'. 14, 145 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן