מס' כרטיס 26420  מדור ומדף: קכא-א
 
אור החיים
אבן עטר, חיים ב"ר משה
על חמשה חומשי תורה
זולקווא תקנט
4°. (2), 70 דף. שמות: 66 דף. ויקרא: 54
דף. במדבר: 56 דף. דברים: 39 דף
לכל חלק שער מיוחד
טופס נוסף במדור קל
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3  4  5