מס' כרטיס 26422  מדור ומדף: קכא-א
 
אור חיים
עם
לקוטי רח"מ
גרינברג, חיים מיכל ב"ר יצחק צבי
אשר אמרתי, דרשתי..ושמעתי על החמשה חומשי
תורה וגם חדושים על איזה מסכתות מספרי
הש"ס... חלק ראשון
נ.י. תרעז
8°. (6), 98, (1) ע'. חלק שני: (1), ,24
(1) דף
- נמצא רק ח"א -
טופס נוסף מח"א וב' במדור כג-א חסר שער א'
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2