מס' כרטיס 26423  מדור ומדף: קכה-א
 
אור החיים
יעבץ, יוסף
על שרשי האמונה
פירארה שיד
4°. נמצא 24 דף, ונשלם בסופו בכת"י
 
לתצלום הספר לחץ כאן