מס' כרטיס 26428  מדור ומדף: קכא-א
 
אור החיים
יעבץ, יוסף
על שרשי האמונה. עם ביאור:
מעין גנים
שפירא, צבי אלימלך מדינוב
זולקווא תרח
(שאול מאירהאפער)
4°. (1), 33 דף
טופס נוסף במדור" סב-א", ונכרך עמו:
"גדולת יוסף"
 
לתצלום הספר לחץ כאן